ΝΕΑ

 
Στις 20 Ιουλίου το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου (Μικρό και Μεγάλο ) και παρακολούθησε την παράσταση , Φιλοκτήτης του Σοφοκλή.

|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ