ΝΕΑ

 

Μετά από μελέτη ομάδας αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, τοπογράφων, νομικών και αρχαιολόγων του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ κατατέθηκε στο Δήμο Αχαρνών αίτημα να κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και τη Β΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δήμου Αχαρνών σε οικόπεδα ιδιοκτησίας του, με στόχο να υπάρξει πληρέστερη κατανόηση των σε διαφορετικές χρονικές φάσεις χρήσεων της ευρύτερης περιοχής του Αρχαίου μας Θεάτρου , που θα οδηγήσει στην ολοκληρωμένη επιστημονική τεκμηρίωση του συγκεκριμένου αρχαιολογικού ευρήματος που είναι εξαιρετικής αρχαιολογικής πολιτισμικής και ιστορικής σημασίας παγκοσμίως, ιδιαίτερα δε για το Δήμο μας.|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ