ΝΕΑ

 

Η εκπρόσωπος της εταιρείας μας, ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, κ. Μαρία Μίχα , συμμετείχε σε συμπόσιο με θέμα Η EUROPEANA στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με στόχο την εκπαίδευση κατά τα πρότυπα της EUROPEANA, στην οργάνωση και προώθηση ψηφιακών αρχείων και συλλογών πολιτιστικού περιεχομένου προς τον παγκόσμιο ιστό μέσω της EUROPEANA.|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ