ΝΕΑ

 
Ένα βήμα προς την πλήρη αποκάλυψη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών έγινε , αφού μετά από πέντε χρόνια απίθανων γραφειοκρατικών καθυστερήσεων , συζητήθηκε στις 26/9/2017 στο Εφετείο Αθηνών η αίτηση για τον καθορισμό της προσωρινής αποζημίωσης των ακινήτων που υπολείπονταν. Εν αναμονή λοιπόν…

|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ