ΝΕΑ

 
Με χρηματοδότηση του Επισκηνίου  από τον κουμπαρά του Αρχαίου θεάτρου Αχαρνών που διατηρεί με απόλυτη διαφάνεια  το ΔΙΑΖΩΜΑ και συνεισφέρουν  τον οβολό τους οι φίλοι του θεάτρου και τα μέλη του Επισκηνίου , κατασκευάστηκε και αναρτήθηκε νέα πληροφοριακή πινακίδα για το θέατρο .


|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ