ΝΕΑ

 
Το Επισκήνιον εκδίδει το πρώτο του βιβλίο. Πρόκειται για το ιστορικό αφήγημα της αρχαιολόγου-συγγραφέως και προισταμένη
του τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών με τίτλο <<Ο  ΝεαρόςΕύπορος μια μέρα στο θέατρο των Αχαρνών>> ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΤΟ
https://issuu.com/episkinion/docs/teliko


|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ