ΝΕΑ

 

Έκτος  Μαθητικός Διαγωνισμός Έκθεσης στο πλαίσιο των δράσεων του Επισκηνίου για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου των Αχαρνών

Ο δήμος Αχαρνών και το  «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» προσκαλεί τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης των Αχαρνών σε ανοιχτό διαγωνισμό έκθεσης , στο πλαίσιο των δράσεων τους για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των Αχαρνών,που αποκαλύφθηκε στην πόλη μας το 2007.
Θέλοντας να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της αρχαιολογικής αυτής αποκάλυψης, αλλά και να κινητοποιηθούν οι  κάτοικοι  της πόλης μας και κυρίως οι νέοι  για την προστασία ,τη διάσωση  και την ανάδειξη του ξεχωριστού αυτού μνημείου, μετά και την απόκτηση πλέον  από το Δημόσιο του οικοπέδου που βρέθηκε το θέατρο και την πρόοδο των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων , σας καλούμε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό αυτό.
Η συμμετοχή σας, που είναι προαιρετική, θα μας βοηθήσει στην προσπάθειά   για την ανάδειξη του μοναδικού αυτού αρχαίου  μνημείου.
Η επιλογή των καλύτερων εκθέσεων θα γίνει από ομάδα φιλολόγων- αρχαιολόγων μελών-εθελοντών του Επισκηνίου.
 • Οι εκθέσεις που θα ξεχωρίσουν θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Επισκηνίου.
 • Επιπλέον σε ειδική δημόσια  τελετή την Παρασκευή 6 Μαϊου 2016  στις 8.30μμ (Πανήγυρη Ζωοδόχου Πηγής) στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών θα βραβευτεί η καλύτερη έκθεση από το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στους νικητές θα δοθεί ως έπαθλο  τιμητικος έπαινος και από ένα TABLET.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε κλήρωση για ένα  TABLETκαι θα λάβουν έπαινο συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 Όροι συμμετοχής

 • Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του δήμου Αχαρνών.
 • Η  έκθεση  με το  “ έντυπο συμμετοχής”  θα παραδοθούν  μαζί , έως την Παρασκευή  8 Απριλίου 2016  και ώρα 14.30 μμ, (στο γραφείο του αντιδημάρχου Παιδείας στο Δημαρχείο Αχαρνών) . Πέραν αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα γίνει δεκτή καμία συμμετοχή.
 • Η έκθεση να γραφεί (σε κόλλες Α4) (μορφή Word) και να παραδοθεί και σε ψηφιακό αντίγραφο σε  cd(για τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο)
Οι σελίδες της έκθεσης πρέπει να είναι αριθμημένες.
 • Ο αριθμός των λέξεων στην έκθεση να μην υπερβαίνει τις  700 (επτακόσιες) λέξεις.
 • Για τη διασφάλιση του απορρήτου των ονομάτων των συμμετεχόντων, παρακαλείστε να μην γράψετε τα στοιχεία σας  στην έκθεση.
 • Τα στοιχεία σας θα είναι γραμμένα μόνο στο έντυπο συμμετοχής και δεν θα τα λάβουν οι διορθωτές. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της συμμετοχής σας.
 • Οι διορθωτές θα λάβουν  τις εκθέσεις χωρίς τα ονόματα των διαγωνιζομένων , μόνον  με αύξοντα αριθμό ο οποίος θα δοθεί στο δημαρχείο κατά τη συλλογή των εκθέσεων και των εντύπων σας. Αν αναφέρονται στις εκθέσεις  στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγράφονται με οριστικό τρόπο από τον παραλαμβάνοντα , ώστε να μη διακρίνονται από τους διορθωτές . 
 • Η επιλογή των καλύτερων εκθέσεων θα γίνει από ομάδα φιλολόγων- αρχαιολόγων μελών και εθελοντών του Επισκηνίου. Οι εκθέσεις που θα ξεχωρίσουν θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του δήμου Αχαρνών και του Επισκηνίου.

Επικοινωνία & πληροφορίες:      info@episkinion.org

ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2016

Βασικός στόχος του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει, να διαπαιδαγωγήσει τους αυριανούς ενεργούς πολίτες. Πολίτης σημαίνει συμμετέχω με όλες μου τις δυνάμεις στη ζωή της πόλης μου και της πατρίδας μου και εργάζομαι χωρίς ιδιοτέλεια για το κοινό καλό. Η συμμετοχή προϋποθέτει γνώση της τοπικής και εθνικής μας ιστορίας και σεβασμό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Με δεδομένο ότι είστε μαθητές σε μια πόλη με ιδιαιτέρως πλούσια πολιτιστική κληρονομιά να περιγράψετε τρόπους αξιοποίησής αυτής κληρονομιάς στο μέλλον, με επίκεντρο το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. Να λάβετε δε υπόψη σας, ότι η αυτή αξιοποίηση μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο με τη  συνεργασία των περισσότερων  ή δυνατόν όλων των θεσμών και φορέων του Δήμου Αχαρνών.

ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2016

Βασικός στόχος του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει, να διαπαιδαγωγήσει τους αυριανούς ενεργούς πολίτες. Πολίτης σημαίνει συμμετέχω με όλες μου τις δυνάμεις στη ζωή της πόλης μου και της πατρίδας μου και εργάζομαι χωρίς ιδιοτέλεια για το κοινό καλό. Η συμμετοχή προϋποθέτει γνώση της τοπικής και θνικής μας ιστορίας και σεβασμό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Με δεδομένο ότι δεν απέχει πολύ ο χρόνος όπου και δια της ψήφου σας

θα λαμβάνετε ενεργό μέρος στα κοινά να περιγράψετε ένα μοντέλο- ολοκληρωμένο σύστημα- διαχείρισης της αχαρνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς με κέντρο το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, που θα το παρουσιάζατε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου των Αχαρνών. Να λάβετε δε υπόψη σας, ότι η επιτυχία του σχεδίου σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμμετοχή και την αγαστή συνεργασία  όλων των φορέων, θεσμών της πόλης των Αχαρνών στην πραγμάτωσή του.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟΥ|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ