ΝΕΑ

 

Το Επισκήνιον- Κίνηση Πολιτών για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, διοργάνωσε με επιτυχία 13 κ 14 Ιουλίου 2012 διήμερη περιήγηση σε αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας. Διαβάστε περισσότερα…|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ