ΝΕΑ

 

Μετά τη συντέλεση της πρώτης απαλλοτρίωσης του οικοπέδου που αποκαλύφθηκε το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών τον Οκτώβρη του 2011, σήμερα 10 Μαϊου 2012 κυκλοφόρησε το υπ΄αριθ. 143/30-4-2012, φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων, στο οποίο δημοσιεύεται η κοινή υπουργική απόφαση της κήρυξης της απαλλοτρίωσης των υπολοίπων οικοπέδων , που εκτείνεται το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών. Μετά από πολύμηνες προσπάθειες και πιέσεις του Διαζώματος και του Επισκηνίου, ένα ακόμη βήμα ολοκληρώθηκε. Θα συνεχίσουμε αδιάκοπα τις προσπάθειες μας μέχρι την πλήρη αποκάλυψη και ανάδειξη του .. 

10 Μαϊου 2012 

Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑ|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ