ΝΕΑ

 

Το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ δώρισε 30 βιβλία που αφορούν στο αρχαίο θέατρο, στο Δήμο Αχαρνών για εμπλουτισμό της δημοτικής βιβλιοθήκης. Δείτε τα βιβλία εδώ.|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ