ΝΕΑ

 

Μετονομάστηκε η οδός Σαλαμίνος, σε οδό Αρχαίου Θεάτρου μετά από αίτηση που είχε υποβάλλει το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ τον Σεπτέμβρη του 2010.|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ