ΝΕΑ

 

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών στο αρχαίο θέατρο Αχαρνών.
Ανακοινώνουμε με χαρά ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρακατάθεσης του ποσού της απαλλοτρίωσης για το ακίνητο ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Τριβέλλα στο Δήμο Αχαρνών, με την τελική δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (αρ. Φ.Ε.Κ. 276 ΑΑΠ /24-10-2011). Στο ακίνητο αυτό έχουν αποκαλυφθεί κατάλοιπα του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών.

Η ευχάριστη αυτή είδηση αποτελεί τον καρπό των συντονισμένων προσπαθειών της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, της Κίνησης Πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της Κίνησης Πολιτών για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Αχαρνών, «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ».

Με τον τρόπο αυτό ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ανάδειξη του μνημείου. Ήδη προωθείται η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για την απαλλοτρίωση γειτονικών ακινήτων, ιδιοκτησίας Αφών Μπόρση, Ι. Γκρίτση και Αφών Πουραΐμη, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα μας επιτρέψει, σε συνδυασμό και με την πεζοδρόμηση της οδού Σαλαμίνος, την πλήρη αποκάλυψη και την αποκατάσταση του μνημείου. Διαβάστε περισσότερα…|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ