ΝΕΑ

 

Ο πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος συμμετείχε και μίλησε για το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Αχαρνών, στο Διακρατικό Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θέμα Βιώσιμη ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εξωστρέφεια, την 1η Ιουλίου 2011. Τα συνέδριο παρακολούθησαν μέλη του Επισκηνίου. Δείτε το σχετικό βίντεο.|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ