ΝΕΑ

 

Αναρτήθηκε στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών πληροφοριακή επιγραφή από τη Β΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. (δείτε την επιγραφή). Χορηγός της σχετικής δαπάνης το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ.|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ