ΝΕΑ

 

Με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού της Β΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Διαζώματος και του Επισκηνίου ολοκληρώθηκε ο χορηγικός φάκελος του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ