ΝΕΑ

 
Συνάντηση εκπροσώπου του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΥ με την Προϊσταμένη της Β’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την προώθηση της διαδικασίας ανάρτησης επιγραφής στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών.

|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ