ΝΕΑ

 

Πρόταση του Επισκηνίου για υποψηφιότητα του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών να συμπεριληφθεί στον παγκόσμιο κατάλογο μνημείων για το έτος 2012 ( WORLD MONUMENTS WATCH του WORLD MONUMENT FUND).|

Επιστροφή στα Νέα

AGiLETEQ